Privacy Policy & Cookies

Getfast.nl gaat zorgvuldig en op de juiste manier om met jouw persoonlijke gegevens, waarbij we ons houden aan de “Wet bescherming persoonsgegevens.” Hieronder vind je meer informatie over ons privacybeleid, uw gegevens, cookies en hoe wij daarmee omgaan.

Onze gegevens
Website: www.getfast.nl
Bedrijfsadres: Handelsstraat 56,  Stadskanaal
Postadres: Handelsstraat 56,  9501EW, Stadskanaal
Kamer van Koophandel:
BTW-nummer:

Jouw gegevens

Bij elk bezoek van jou aan onze website, herkent onze webserver automatisch noch jouw domeinnaam, noch jouw e-mailadres. Wanneer je onze website bezoekt, bewaren we alleen de informatie die je vrijwillig verstrekt hebt, zoals onderzoeksinformatie en/of websiteregistratie. Informatie wordt alleen intern gebruikt. Wij verstrekken geen gegevens aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. We slaan zo min mogelijk gegevens op van consumenten en we zorgen dat onze database geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens opslaat, tenzij dit niet anders kan.

Voor het overdragen of ontvangen van jouw gegevens op onze website gebruiken wij altijd coderingstechnieken die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wanneer wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals financiële- of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site, door middel van een pop-up. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op getloud.nl.

Je hebt als consument recht om je persoonsgegevens in te zien en deze eventueel te corrigeren. Dit omvat het herstellen van fouten en de verwijdering van alle of onjuiste (opgegeven) persoonsgegevens.

On- & Offline Partners

We hebben geen speciale relaties of partnerschappen met derden op internet, en zullen uw gegevens nooit delen en/of verspreiden.

Cookies

Getfast.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat veel websites achterlaten op jouw pc, laptop, tablet of smartphone wanneer je de website bezoekt. Hierdoor functioneert de website optimaal en worden sociale toepassingen ondersteund. Op basis van cookies kunnen we de werking van Getfast.nl continu verbeteren. De website gebruikt de cookies alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. We maken overigens onderscheid tussen functionele cookies (laten de website goed functioneren) en overige cookies (onder meer gebruikt voor sociale toepassingen en het monitoren van de website).

Cookies uitschakelen
Het is mogelijk om cookies uit te schakelen in je browser. Hou er dan rekening mee dat niet alle functies op de website werkzaam blijven. Wanneer je cookies uitschakelt in je browser heeft dat alleen effect op de desbetreffende browser en het apparaat dat je op dat moment gebruikt.

Contact met Getfast.nl

Over communicatie per e-mail
Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. Wij kunnen de e-mailadressen van websitebezoekers gebruiken om uit naam van Getfast.nl producten en/of diensten onder de aandacht te brengen d.m.v. een nieuwsbrief of bijvoorbeeld service mededelingen.

Over communicatie per brief
Als je via onze website jouw postadres meedeelt, ontvang je alleen informatie die je aangevraagd hebt. Bijvoorbeeld een eventuele kopie factuur die u in papier wenst te ontvangen.

Contact met Getfast.nl opnemen
Wil je reageren op ons privacybeleid? Stuur dan een e-mail naar info[a]getfast.nl. Of gebruik het contactformulier op onze contactpagina.